NL | FR

Newsflash

U vindt hierna onze newsflashes over de sociale verkiezingen 2020.

Sociale verkiezingen 2024 - Formaliteiten te respecteren ná dag Y

2024-05-13

Je bent er bijna! De stemverrichtingen vinden plaats vanaf vandaag, maandag 13 mei 2024. Eens de stembusgang gesloten is, blijven er nog enkele formaliteiten over die vervuld dienen te worden. Behalve indien uw verkiezingsresultaat wordt betwist...

Lees verder...

Sociale verkiezingen 2024 - Dag Y: laatste etappes vóór de verkiezingsdag!

2024-04-03

De dag van de sociale verkiezingen (dag Y) nadert met rasse schreden! Maar op de kalender staan nog een aantal belangrijke data. We zetten ze hieronder op een rij: 1. Aanwijzing getuigen 2. Laatste aanpassingen kandidatenlijsten 3. Update kiezerslijsten 4. Stembiljetten drukken 5. Oproepingsbrieven overhandigen en/of versturen 6. Oproepingsbrieven bij stemming per brief

Lees verder...

Sociale verkiezingen 2024 - Dag X+35: de kandidatenlijsten komen eraan…!

2024-03-11

Uiterlijk op dag X+35 (die valt in de periode van 19 maart tot en met 1 april 2024 in functie van de datum van de verkiezingen) moeten de kandidatenlijsten worden ingediend. Deze lijsten moeten ten laatste op dag X+40 door de werkgever worden aangeplakt. De werkgever kan tegen een lijst een beroep instellen bij de arbeidsrechtbank ofwel tot dag X+52, ofwel tot dag X+61.

Lees verder...

Sociale verkiezingen 2024 - Dag X: mededeling omvangrijke informatie

2024-02-06

Op dag X (tussen 13 en 26 februari 2024 in functie van de datum van de verkiezingen binnen uw onderneming) moet veel nieuwe informatie voor de organisatie van de verkiezingen worden meegedeeld. Voor ondernemingen die al over een ondernemingsraad en/of een CPBW beschikken, zal deze informatie op voorhand besproken moeten worden binnen dit orgaan/deze organen.

Lees verder...

Sociale verkiezingen 2024 - Start van de procedure op dag X-60

2023-12-07

Ten laatste op dag X-60 (die valt in de periode die loopt van 15 tot en met 28 december 2023) moet u als werkgever starten met de procedure voor de sociale verkiezingen door bepaalde informatie mee te delen.

Lees verder...

Sociale verkiezingen 2024 - Telling van uw uitzendkrachten en eventuele vrijstelling van het register

2023-02-13

Wanneer u uitzendkrachten tewerkstelt tijdens het tweede kwartaal van 2023, houdt u er best rekening mee dat zij mogelijks meetellen om te bepalen of u de drempel van 50 of 100 werknemers overschrijdt. Bovendien moet u een speciaal register bijhouden, tenzij u hiervoor een vrijstelling bekomt van uw ondernemingsraad vóór 1 april 2023.

Lees verder...

Sociale verkiezingen 2024 - Advies van de Nationale Arbeidsraad (NAR)

2022-12-29

Op 20 december 2022 hebben de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) hun advies uitgebracht over aanpassingen aan de verkiezingsprocedure die door de FOD WASO worden voorgesteld. Dit alles moet nog eerst omgezet worden in wetgeving. Het gaat al bij al om beperkte aanpassingen. We sommen voor u alvast de belangrijkste punten op in deze newsflash. Uiteraard houden wij u zoals steeds op de hoogte zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Lees verder...

Check-up sociale verkiezingen 2024 - Het aftellen is begonnen…

2022-12-15

Over exact één jaar start de vierjaarlijkse procedure voor de sociale verkiezingen van uw ondernemingsraad en/of preventiecomité. Deze procedure van 150 dagen start met de zogenaamde “Dag X-60” die zal plaatsvinden in december 2023.

Lees verder...

Sociale verkiezingen 2020 - To do na dag Y

2020-11-16

U bent er bijna! De stemverrichtingen vinden plaats vanaf vandaag, maandag 16 november 2020. De voorbije twee weken zijn in veel bedrijven hectisch verlopen om alles organisatorisch rond te krijgen qua voorbereiding. Wij wensen u alvast veel succes! Na de verkiezingsdag(en), eens de stembusgang gesloten is, blijven er dan nog enkele formaliteiten over die vervuld dienen te worden. Elke stap blijft belangrijk om te vermijden dat uw verkiezingen of de resultaten betwist worden.

Lees verder...

Enkele last minute versoepelingen omwille van Covid-19

2020-10-28

De nationale sociale partners bereikten zopas een akkoord om enkele versoepelingen door te voeren om de organisatie van de sociale verkiezingen zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen gelet op de Covid-19-pandemie. Deze versoepelingen moeten nog wettelijk verankerd worden. De wet zal op korte termijn gestemd worden in het federale parlement. We houden u uiteraard op de hoogte. De sociale partners hebben ook bevestigd dat de sociale verkiezingen alleszins zullen blijven doorgaan in de periode van 16 tot en met 29 november 2020.

Lees verder...

Laatste stappen vóór de verkiezingsdag!

2020-10-12

De verkiezingsdatum (dag Y) nadert met rasse schreden! Maar er staan nog enkele belangrijke stappen op de agenda. We zetten ze hieronder op een rij: 1. Aanduiding van de getuigen 2. Laatste aanpassingen van de kandidatenlijsten 3. Definitieve afsluiting van de kiezerslijsten 4. Opmaak van de stembiljetten 5. Oproepingsbrieven overhandigen en/of versturen 6. Oproepingsbrieven bij stemming per brief

Lees verder...

Sociale verkiezingen 2020 - Uw to do’s voor de kandidatenlijsten!

2020-09-23

Wanneer u de sociale verkiezingsprocedure intussen hervat heeft met de aanplakking van de aangepaste verkiezingskalender op dag X+29, is uw volgende procedurestap de aanplakking van de ingediende kandidatenlijsten op dag X+40 (die valt in de periode van 27 september tot en met 10 oktober 2020, in functie van uw nieuwe verkiezingsdatum). Vanaf dit tijdstip lopen strikte termijnen om een klacht of beroep in te dienen tegen een kandidatuur. In bepaalde gevallen kunnen de vakorganisaties vervangers voordragen. We zetten deze belangrijke data hierbij op een rij.

Lees verder...

Sociale verkiezingen 2020 - Dag X+29 – Bent u klaar om de procedure te hervatten?

2020-09-02

Binnenkort moet u uw sociale verkiezingsprocedure hervatten door ten laatste op uw nieuwe dag X+29 (die valt in de periode van 16 tot en met 29 september 2020) uw nieuwe verkiezingsdatum, de eventueel aangepaste uurregeling en uw aangepaste verkiezingskalender aan te plakken.

Lees verder...

Sociale verkiezingen 2020 - Het koninklijk besluit dat de nieuwe datum van de sociale verkiezingen vastlegt is vandaag gepubliceerd

2020-07-22

De wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de sociale verkiezingsprocedure van 2020 verleende aan de Koning de bevoegdheid om de datum vast te stellen waarop de sociale verkiezingen zullen plaatsvinden. Naar aanleiding van een advies van de NAR van 30 juni 2020 werd een koninklijk besluit aangenomen op 15 juli 2020. Dit KB werd vandaag in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Lees verder...

Sociale verkiezingen 2020 - Verruimde mogelijkheid elektronische stemming

2020-07-13

Bedrijven die in februari 2020 niet hadden beslist om een elektronische stemming te organiseren, krijgen van de wetgever een ‘tweede kans’ om dit alsnog te organiseren. Dit veronderstelt een akkoord met alle vakbonden die kandidaten hebben voorgedragen. Dit kan ook als u vandaag geen overlegorganen heeft. Dergelijk akkoord zal kunnen gesloten worden ten vroegste vanaf de nieuwe dag X+36 tot en met de nieuwe dag X+54, hetzij in de periode eind september tot eind oktober 2020, afhankelijk van uw nieuwe verkiezingdatum.

Lees verder...

Opschorting van uw sociale verkiezingsprocedure door COVID-19: nu ook wettelijk bevestigd!

2020-04-23

Wij informeerden u reeds eerder dat de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad hadden afgesproken om de sociale verkiezingsprocedure op te schorten naar aanleiding van de COVID-19 pandemie. Deze opschorting is nu ook wettelijk verankerd via een Wet die vandaag werd aangenomen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en eerstdaags gepubliceerd zal worden in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe verkiezingsdata zullen echter pas later vastgelegd worden bij Koninklijk Besluit en zullen afhangen van de evolutie van de pandemie. In de mate van het mogelijke zal men de data van 16 tot 29 november 2020 proberen aan te houden, maar voorlopig is dit onder voorbehoud van een gunstige evolutie van de COVID-19 crisis. Wij informeren u uiteraard zodra het KB er is.

Lees verder...

Uw nieuwe Covid19 sociale verkiezingskalender

2020-03-31

Met de tool die beschikbaar is op onze website http://socialelections.be kan u vanaf nu uw aangepaste kalender voor de sociale verkiezingen raadplegen en downloaden.

Lees verder...

Impact Coronacrisis op uw sociale verkiezingsprocedure : Advies van de Nationale Arbeidsraad

2020-03-26

In onze Newsflash van gisteren berichtten wij u over de opschorting van de sociale verkiezingsprocedure. Intussen hebben de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad op 24 maart 2020 een unaniem advies uitgebracht over de punten die volgens hen wettelijk geregeld moeten worden om de opschorting en de toekomstige hervatting van de procedure in goede banen te leiden. In afwachting van de wettekst dient u de verkiezingsprocedure wel reeds vanaf dag X+36 voorlopig stop te zetten. Wij informeren u zodra de aangepaste wetgeving er is via een nieuwe newsflash en webinar.

Lees verder...

De gevolgen van Corona op uw sociale verkiezingsprocedure

2020-03-24

De sociale partners hebben op nationaal vlak een akkoord bereikt om de sociale verkiezingsprocedure op te schorten. De details van de opschorting en de gevolgen hiervan moeten nog bij wet geregeld worden. In afwachting hiervan mag u volgens de FOD WASO de verkiezingsprocedure wel reeds vanaf dag X+36 voorlopig stopzetten. Wij informeren u zodra de wet er is via een nieuwe newsflash en webinar.

Lees verder...

Sociale verkiezingen 2020 - Dag X+35: de kandidatenlijsten komen eraan…!

2020-03-09

Au plus tard au jour X+35 (entre le 17 et le 30 mars 2020 en fonction de la date de vos élections), les listes de candidats doivent être introduites. Ces listes doivent être affichées par l'employeur au plus tard au jour X+40. L’employeur peut introduire un recours devant le tribunal du travail contre une liste soit jusqu'au jour X+52, soit jusqu'au jour X+61.

Lees verder...

Sociale verkiezingen 2020 - Dag X-30 (start tussen 12 en 25 januari 2020)

2020-01-06

De ontslagbescherming toegekend aan werknemers die zich kandidaat stellen bij de sociale verkiezingen, start tussen 12 en 25 januari 2020, in functie van dag Y.

Lees verder...

Sociale verkiezingen 2020 - Dag X-35 (tussen 7 en 20 januari 2020)

2019-12-30

Ten laatste op dag X-35 moet de werkgever een aantal beslissingen meedelen. Deze kunnen ten laatste op dag X-28 betwist worden via een beroep voor de arbeidsrechtbank.

Lees verder...

Sociale verkiezingen 2020 : Start van de procedure op dag X-60

2019-12-05

Ten laatste op dag X-60 (die valt in de periode die loopt van 13 tot en met 26 december 2019) moet u als werkgever starten met de procedure voor de sociale verkiezingen door bepaalde informatie mee te delen.

Lees verder...

Sociale verkiezingen 2020 - Mis geen enkele procedurestap via uw elektronische agenda

2019-11-13

Claeys & Engels biedt u de mogelijkheid om in uw agenda een goed overzicht te houden van de verschillende stappen in de procedure in functie van de datum van de sociale verkiezingen in uw onderneming.

Lees verder...

Sociale verkiezingen 2020 - De webapplicatie van de FOD Werkgelegenheid en de e-Box: is uw onderneming al geregistreerd?

2019-11-05

De FOD Werkgelegenheid zal opnieuw voor de ondernemingen een webapplicatie ter beschikking stellen voor de organisatie van de sociale verkiezingen van 2020. Deze applicatie kan voortaan ook gebruikt worden door de vakorganisaties. Voor de sociale verkiezingen van 2020 zijn de mogelijkheden tot kennisgeving via de applicatie uitgebreid. De FOD Werkgelegenheid zal met de ondernemingen communiceren via de e-Box van de sociale zekerheid.

Lees verder...

Hoe bepaal je de technische bedrijfseenheid? En hoe tel je of je aan de drempel van 50 of 100 zit? Wat met het aantal mandaten? Claeys & Engels geeft toelichting in de VerkiezingsWijzer 2020

2019-09-23

De volgende sociale verkiezingen vinden plaats tussen 11 en 24 mei 2020. Of u nu als werkgever de eerste keer verkiezingen organiseert dan wel dit een gewoonte is in uw onderneming: de verkiezingen vergen telkens een grondige voorbereiding.

Lees verder...

Stemrecht voor uw uitzendkrachten? Breng ze in kaart vanaf 1 augustus 2019

2019-08-19

De wetgever heeft voor de sociale verkiezingen van 2020 voorzien dat uitzendkrachten stemrecht genieten in uw bedrijf als ze voldoen aan de anciënniteitsvoorwaarden die gelden vanaf 1 augustus 2019. U brengt uw uitzendkrachten dus best vanaf 1 augustus 2019 in kaart.

Lees verder...

Vragen over sociale verkiezingen? Onze nieuwe chatbot antwoordt snel en efficiënt.

2019-06-14

Vandaag lanceert Claeys & Engels een chatbot om uw vragen over de komende sociale verkiezingen te beantwoorden. U vindt onze chatbot op www.socialelections.be.

Lees verder...

Newsflash sociale verkiezingen 2020: Mis geen enkele stap van de procedure via onze website en onze kalender!

2019-05-10

Binnen exact een jaar, namelijk tussen 11 en 24 mei 2020, zullen de volgende sociale verkiezingen plaatsvinden. Onze website socialelections.be bevat veel nuttige informatie met het oog op de voorbereiding hiervan. Bovendien kan u er nu ook uw optimale verkiezingskalender bepalen en downloaden.

Lees verder...

Newsletter sociale verkiezingen 2020: Parlement keurt nieuwe wetgeving goed

2019-05-09

Op de plenaire vergadering van donderdagavond 28 maart 2019 heeft het federaal parlement het wetsvoorstel aangenomen dat tot doel heeft de organisatie van de sociale verkiezingen 2020 te reglementeren en te vereenvoudigen. De nieuwe wet volgt grotendeels het advies dat de NAR eerder had uitgebracht, maar tegelijk worden een aantal belangrijke nieuwigheden toegevoegd, die wij voor u hebben opgesomd in deze newsletter. De nieuwe wet werd vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Wij wensen u veel leesplezier!

Lees verder...

Check-up sociale verkiezingen 2020: Dag X-60 is in aantocht…

2018-12-13

Over exact één jaar start de vierjaarlijkse procedure voor de sociale verkiezingen van uw ondernemingsraad en/of preventiecomité. Deze procedure van 150 dagen start met de zogenaamde “Dag X-60” die zal plaatsvinden in december 2019.

Lees verder...

Sociale verkiezingen 2020: Vervroeging referentieperiode voor de tewerkstellingsdrempel!

2018-11-09

Gisteren publiceerde de Nationale Arbeidsraad zijn advies omtrent een aantal voorstellen van de FOD WASO om de wetgeving in verband met de sociale verkiezingen van 2020 aan te passen. Hierin staan alvast twee punten die nu onmiddellijk een impact hebben: de data van de verkiezingsperiode én de vervroeging van de referentieperiode voor de berekening van de tewerkstellingsdrempel van uw werknemers en uw uitzendkrachten.

Lees verder...