NL | FR

Claeys & Engels

Over ons

Bij Claeys & Engels bieden we een volledig juridisch dienstenpakket aan in alle materies die betrekking hebben op human resources.

We willen ons onderscheiden in de manier van samenwerken met onze cliënten en in het behalen van resultaten die van tel zijn voor onze cliënt.

Elke materie wordt behandeld door een gespecialiseerd team van advocaten dat zowel in adviesverlening als in procedure onderlegd is.

Onze aanpak

Onze aanpak bestaat uit teamwork en creatief tewerk gaan. Bij complexe problemen werken onze advocaten nauw samen om tot inventieve oplossingen te komen. Het belang van onze cliënt staat voor ons voorop en dat betekent dat onze focus ligt op het geven van het juiste advies.

Door de combinatie van een groot cliëntenbestand en de ervaringen van meer dan 80 advocaten is Claeys & Engels een enorme bron van kennis en ervaring.

Onze expertise inzake de sociale verkiezingen

Graag staan wij uw onderneming bij in de verschillende stappen van de verkiezingsprocedure en in het geval van een betwisting voor de arbeidsrechtbank.

Voor

U vraagt zich af of u in 2024 sociale verkiezingen zal moeten organiseren? Of in welke mate u zich reeds kan voorbereiden om uw TBE-structuur aan te passen met het oog op de volgende sociale verkiezingen?

Vanaf hoeveel werknemers moet u sociale verkiezingen organiseren? Is het aantal werknemers gelijk voor de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk?

Wie is werknemer? Moet u elke werknemer automatisch meetellen? Tellen deeltijdse werknemers of geldt dit enkel voor voltijdse equivalenten? De wetgever heeft het begrip werknemer expliciet gedefinieerd.

Voor de sociale verkiezingen is de technische bedrijfseenheid (TBE) een heel belangrijk begrip. Het is namelijk op dit niveau dat u verkiezingen moet organiseren. Het begrip stemt overeen met de afzonderlijke vestigingen op voorwaarde dat die zich onderling kenmerken door een bepaalde economische en sociale zelfstandigheid. De technische bedrijfseenheid valt dus niet noodzakelijk samen met de juridische entiteit of vorm van de onderneming (bv. NV, BVBA...).

Gezien de inzet van de verkiezingen hoeft het geen betoog dat er bij elke sociale verkiezing heel wat betwistingen voor de arbeidsgerechten beslecht worden. Claeys & Engels brengt deze rechtspraak gedetailleerd in kaart.

Tijdens

De wetgeving voorziet niet alleen een periode voor de verkiezingen (wie kan verkozen worden, welke lijsten, hoe gebeurt de oproeping,...) maar ook een heel stuk over het verloop van de verkiezingen: elektronisch of op papier, wanneer, waar, etc.

Na

Ook na de verkiezingen zijn er heel wat stappen te nemen. Oprichting/samenstelling van de ondernemingsraad en/of het comité, oproepen van de verkozen leden, de werking van deze organen. Ook in de dagelijkse praktijk is het belangrijk om te weten hoe uw medewerkers op managementniveau zullen moeten werken met deze organen.

  • Wij verlenen u graag advies voor, tijdens of na de sociale verkiezingen. U kan ons contacteren in geval van vragen.