NL | FR

Newsletter sociale verkiezingen 2020: Parlement keurt nieuwe wetgeving goed

2019-05-09

Op de plenaire vergadering van donderdagavond 28 maart 2019 heeft het federaal parlement het wetsvoorstel aangenomen dat tot doel heeft de organisatie van de sociale verkiezingen 2020 te reglementeren en te vereenvoudigen.

De nieuwe wet volgt grotendeels het advies dat de NAR eerder had uitgebracht, maar tegelijk worden een aantal belangrijke nieuwigheden toegevoegd, die wij voor u hebben opgesomd in deze newsletter.

De nieuwe wet werd vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Wij wensen u veel leesplezier!

Download newsletter