NL | FR

Sociale verkiezingen 2020 - To do na dag Y

2020-11-16

 

Eens de stembusgang gesloten is, heb je als werkgever nog de volgende verplichtingen:
 
  • Aanplakking van de resultaten op dag Y+2 (tussen 18 november en 1 december): de werkgever plakt een bericht aan met de uitslag van de stemming én de samenstelling van de ondernemingsraad en/of het preventiecomité (en dus ook met de werkgeversafgevaardigden en hun plaatsvervangers).
    Maakt u gebruik van de nieuwe wettelijke mogelijkheid om de stemopneming tot 5 kalenderdagen na dag Y uit te stellen? In dat geval kan u ervan uitgaan dat u voor alle stappen vanaf dag Y, er dus rekening mee moet houden dat alle stappen met eenzelfde aantal dagen opschuiven. Is uw verkiezingsdag Y op donderdag 19 november 2020, maar wordt de telling met vijf dagen opgeschort tot dinsdag 24 november 2020, dan zal u voor alle verrichtingen opgesomd in deze newsflash moeten uitgaan van dinsdag 24 november 2020 als ‘nieuwe’ dag Y. 
  • Behoud van de aanplakkingen tot dag Y+17 (tussen 3 en 16 december). De berichten die (fysiek of elektronisch) aangeplakt werden in de onderneming tijdens de duur van de procedure moeten tot deze datum aangeplakt blijven. Hierop zijn twee uitzonderingen: het bericht met de resultaten zoals aangeplakt op dag Y+2 moet nog blijven hangen tot dag Y+86 (tussen 10 en 23 februari 2021), evenals een nieuw formulier waarop de plaats vermeld wordt waar de verschillende aankondigingen geraadpleegd kunnen worden. De werknemers kunnen dan op verzoek deze aankondigingen inkijken en dit tot en met dag Y+86. 
  • De bewaring van de verkiezingsdocumenten tot dag Y+25 (tussen 11 en 24 december). De werkgever ontvangt deze documenten op Y+1 in verzegelde omslagen die hij bewaart tot dag Y+25, tenzij er beroep is tegen de verkiezingsuitslag (zie hierna), in welk geval hij deze omslag(en) moet overhandigen aan de rechtbank.
  • Eerste vergadering van de OR/het CPBW uiterlijk op dag Y+45 (tussen 31 december 2020 en 13 januari 2021). Een eerste vergadering van de nieuw verkozen OR en/of het CPBW moet vóór deze datum georganiseerd worden. Tijdens deze eerste vergadering zal een huishoudelijk reglement dat de modaliteiten met betrekking tot de werking van het orgaan regelt, aangenomen of bevestigd kunnen worden. Er moet voor de OR ook tijdig een vergadering worden ingepland waarbij de basisinformatie wordt meegedeeld. Indien echter een gerechtelijk beroep werd ingesteld tegen het verkiezingsresultaat, blijven de oude OR en/of het oude CPBW functioneren tot de nieuwe samenstelling definitief is geworden.
     
  • Op gerechtelijk vlak kan er beroep worden aangetekend tegen onder meer  het verkiezingsresultaat en tegen de aanduiding van de werkgeversvertegenwoordigers tot uiterlijk de 13e dag na de aanplakking van de resultaten (in principe dus tot dag Y+15, tussen 1 en 14 december). Ook bij bijvoorbeeld een materiële (reken)fout in  het verkiezingsresultaat dient de arbeidsrechtbank gevat te worden. De arbeidsrechtbank doet uitspraak uiterlijk op Y+69. Binnen de 15 dagen na de kennisgeving van dit vonnis kan hiertegen hoger beroep worden aangetekend bij het arbeidshof (dat uitspraak doet uiterlijk op Y+144). Indien de verkiezingsprocedure deels of volledig nietig wordt verklaard, dient men de gedeeltelijke of de volledige procedure opnieuw op te starten binnen de drie maanden na de definitieve uitspraak.
Wij organiseren opleidingen met betrekking tot de bevoegdheden en de werking van de ondernemingsraad en het CPBW, alsook over de rechten en plichten van werknemersvertegenwoordigers. Indien u meer wenst te weten over deze opleidingen, gelieve een e-mail te sturen naar socialelections@claeysengels.be. Dit e-mailadres verzamelt eveneens al uw andere vragen met betrekking tot de sociale verkiezingen.
 
Actiepunt
 
Maak werk van de laatste aanplakkingen en organiseer een eerste vergadering van de OR en/of het CPBW binnen de vereiste termijn. Bereid het huishoudelijk reglement voor dat op de eerste vergadering van de OR en/of het CPBW zal worden voorgelegd.