NL | FR

Sociale verkiezingen 2020 - Het koninklijk besluit dat de nieuwe datum van de sociale verkiezingen vastlegt is vandaag gepubliceerd

2020-07-22

 

Dit koninklijk besluit stelt de periode van 16 tot en met 29 november 2020 vast als nieuwe periode voor de organisatie van de sociale verkiezingen (dag Y) en bepaalt ook de datum van herneming van de verkiezingskalender op de 54ste dag voorafgaand aan de nieuwe verkiezingsdatum, hetzij uw nieuwe dag X+36 (die valt in de periode van 23 september tot en met 6 oktober 2020).
 
De nieuwe verkiezingsdatum wordt bepaald in functie van de oorspronkelijk vastgelegde datum: indien de verkiezingen oorspronkelijk zouden doorgaan bijvoorbeeld op maandag 11 mei 2020, zullen deze nu op maandag 16 november 2020 georganiseerd moeten worden. De OR of het CPBW kunnen evenwel overeenkomen om dit ‘automatisme’ te wijzigen en een andere datum binnen de nieuwe periode kiezen. Bij gebrek aan OR of CPBW kan ook de werkgever dit automatisme wijzigen. Dergelijke beslissingen zijn mogelijk vanaf 1 augustus 2020.
 
In de ondernemingen waarin de verkiezingsdatum buiten de oorspronkelijk voorziene periode valt (het gaat om procedures die te laat werden opgestart of die werden vertraagd door gerechtelijke beroepen), wordt de nieuwe verkiezingsdatum vastgesteld in de eerste week van de nieuwe periode (hetzij in de periode van 16 tot en met 22 november 2020) op de weekdag die overeenstemt met de weekdag waarop de oorspronkelijk vastgelegde verkiezingsdatum viel (dus indien de verkiezingen moesten worden gehouden op donderdag 18 juni 2020, zullen ze moeten worden georganiseerd op donderdag 19 november 2020). Dezelfde uitzondering geldt evenwel ook hier, namelijk dat de OR of het CPBW een andere datum kunnen overeenkomen. Bij gebrek aan OR of CPBW kan ook de werkgever deze datum wijzigen.
 
De uurregeling van de verkiezingen blijft zoals deze was vastgelegd op de oorspronkelijke dag X. De OR of het CPBW, of bij gebrek daaraan de werkgever, kunnen de uurregeling wijzigen, zonder dat het oorspronkelijk voorziene aantal uren mag worden verminderd.
 
Op basis van de nieuwe verkiezingsdatum wordt een nieuwe verkiezingskalender opgesteld. Ten laatste zeven dagen vóór de datum waarop de procedure wordt hernomen (dus ten laatste op uw nieuwe dag X+29, die dus valt in de periode van 16 tot en met 29 september 2020) informeren de OR of het CPBW, of bij afwezigheid van een orgaan de werkgever, de werknemers van de uitgestelde verkiezingsdatum, de eventueel gewijzigde uurregeling en van de nieuwe data die uit de verkiezingsprocedure voortvloeien. Deze mededeling wordt gedaan door middel van een nieuw modelformulier, door aanplakking of elektronisch, volgens de wijze gebruikt voor de vorige mededelingen.
 
Actiepunt
  • Vanaf 1 augustus 2020 een verkiezingsdatum vastleggen met de bestaande OR of het bestaande CPBW, en dit wanneer u niet wenst dat de automatische vervangingsregel wordt toegepast en dit uiterlijk op uw dag X+29 (dus ten laatste op 16 september 2020 ingeval van verkiezingen op 16 november 2020).
  • Nagaan of u de oorspronkelijk vastgelegde uurregeling voor de verkiezingen wenst te wijzigen.
  • De vereiste informatie ten laatste op uw nieuwe dag X+29 aanplakken.