NL | FR

Sociale verkiezingen 2020 - De webapplicatie van de FOD Werkgelegenheid en de e-Box: is uw onderneming al geregistreerd?

2019-11-05

 

Zoals in het verleden heeft de FOD Werkgelegenheid voor de organisatie van de sociale verkiezingen van 2020 een webapplicatie voorzien waarmee de ondernemingen die sociale verkiezingen moeten organiseren, de informatie en de formulieren voorzien voor de verkiezingsprocedure kunnen downloaden, invullen en verzenden. Daarnaast zullen de representatieve vakorganisaties via deze webapplicatie ook hun kandidatenlijsten elektronisch kunnen indienen.
 
Voor de organisatie van de sociale verkiezingen van 2020 werden ook de mogelijkheden tot kennisgeving via de applicatie uitgebreid (mededeling door de onderneming van het advies voor dag X, gewijzigd na een klacht of na een gerechtelijke beslissing, mededeling door de representatieve vakorganisaties van de vervanging van een kandidaat en hun getuigenlijsten).
 
Voorts zal de FOD Werkgelegenheid gebruik maken van de beveiligde elektronische mailbox (e-Box) om informatie met betrekking tot de sociale verkiezingen te communiceren, zoals reeds was voorzien bij de vorige verkiezingen. 
 
De ondernemingen die reeds beschikken over een e-Box zullen tijdens de maand november een eerste bericht met betrekking tot de volgende sociale verkiezingen van de FOD Werkgelegenheid ontvangen.
 
Indien uw onderneming nog niet geregistreerd is, kan u dit doen via het portaal van de FOD Sociale Zekerheid (www.socialsecurity.be)
 
Actiepunt
 
Kijk na of uw onderneming reeds geregistreerd is in de databank sociale verkiezingen van de FOD Werkgelegenheid en raadpleeg uw e-Box die de toegangscodes van de onderneming tot de webapplicatie van de FOD Werkgelegenheid en andere informatie met betrekking tot de organisatie van de volgende sociale verkiezingen zal bevatten.
 
Heb je nog bijkomende vragen in verband met de sociale verkiezingen in het algemeen? Contacteer ons via socialelections@claeysengels.be
 
Indiedgsgsgsgsdguw onderneming nog niet geregistreerd is, kan u dit doen via het portaal van de FOD Sociale Zekerheid (www.socialsecurity.be).Zoals in het verleden heeft de FOD Werkgelegenheid voor de organisatie van de sociale verkiezingen van 2020 een webapplicatie voorzien waarmee de ondernemingen die sociale verkiezingen moeten organiseren, de informatie en de formulieren voorzien voor de verkiezingsprocedure kunnen downloaden, invullen en verzenden. Daarnaast zullen de representatieve vakorganisaties via deze webapplicatie ook hun kandidatenlijsten elektronisch kunnen indienen.
 
Voor de organisatie van de sociale verkiezingen van 2020 werden ook de mogelijkheden tot kennisgeving via de applicatie uitgebreid (mededeling door de onderneming van het advies voor dag X, gewijzigd na een klacht of na een gerechtelijke beslissing, mededeling door de representatieve vakorganisaties van de vervanging van een kandidaat en hun getuigenlijsten).
 
Voorts zal de FOD Werkgelegenheid gebruik maken van de beveiligde elektronische mailbox (e-Box) om informatie met betrekking tot de sociale verkiezingen te communiceren, zoals reeds was voorzien bij de vorige verkiezingen. 
 
De ondernemingen die reeds beschikken over een e-Box zullen tijdens de maand november een eerste bericht met betrekking tot de volgende sociale verkiezingen van de FOD Werkgelegenheid ontvangen.
 
Indien uw onderneming nog niet geregistreerd is, kan u dit doen via het portaal van de FOD Sociale Zekerheid (www.socialsecurity.be).