NL | FR

Check-up sociale verkiezingen 2024 - Het aftellen is begonnen…

2022-12-15

 

De data van de sociale verkiezingsperiode van 2024 liggen nog niet vast. Hiervoor is het nog wachten op het advies van de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad dat tegen het einde van deze maand verwacht wordt. Vervolgens zullen de voorgestelde data nog wettelijk verankerd moeten worden. Momenteel wordt gedacht aan de periode die loopt van 13 tot en met 26 mei 2024. Aangezien dit meteen volgt op de data van de lentevakantie in het Franstalig onderwijs, zou het kunnen dat alsnog geopteerd wordt voor iets latere verkiezingsdata. We houden u hierover uiteraard op de hoogte!

Op Dag X-60 moet u in uw onderneming de volgende informatie meedelen:

  • De afbakening van de technische bedrijfseenheid of -eenheden (“TBE”);
  • De functies van het leidinggevend personeel;
  • De functies van het kaderpersoneel.

Misschien is het voor u de eerste keer of heeft u al de zoveelste verkiezing achter de rug. In beide gevallen is een grondige voorbereiding geen overbodige luxe. Zo beïnvloeden bijvoorbeeld de manier waarop u de TBE afbakent of hoe u het leidinggevend personeel definieert, uw personeelsbeleid op vele vlakken in de volgende vier jaar (2024-2028). Daarom geven deze begrippen vaak aanleiding tot discussies met de vakbonden, tot zelfs voor de arbeidsrechtbank.

Bovendien loopt de referentieperiode voor de berekening van de drempel van het aantal werknemers sinds 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023, en zullen uitzendkrachten meetellen tijdens het tweede kwartaal van 2023.

Traditiegetrouw heeft Claeys & Engels de rechtspraak van de vorige verkiezingen van alle Belgische arbeidsrechtbanken grondig gescreend, zodat wij u volledig kunnen bijstaan om de wettelijke definities correct toe te passen op de specifieke situatie van uw onderneming.

Onze specialisten staan ter beschikking om uw onderneming onder de loep te nemen en u bij te staan bij de voorbereiding van uw strategische beslissingen, bijvoorbeeld:

  • Welke werknemers en uitzendkrachten tellen mee voor de drempels? Wat met expats, zelfstandigen, ...?
  • Kan u de huidige structuren behouden? Wat zal de vakbond eisen: één ondernemingsraad en meerdere preventiecomités? Een opsplitsing van de huidige structuren? Of een samenvoeging? Kan u nog zaken veranderen?
  • Wie wordt gekwalificeerd als “leidinggevend personeel”? Welke aanpassingen kan u nog aanbrengen?
  • Behoudt u de huidige lijst “kaderpersoneel” of brengt u veranderingen aan?
  • … 

Actiepunt

Neem gerust met ons contact op en wij zoeken met u naar de beste methode om een dergelijke “check-up” te organiseren, op maat van uw wensen.