NL | FR

Sociale verkiezingen 2020: Vervroeging referentieperiode voor de tewerkstellingsdrempel!

2018-11-09

 

Gisteren publiceerde de Nationale Arbeidsraad zijn advies omtrent een aantal voorstellen van de FOD WASO om de wetgeving in verband met de sociale verkiezingen van 2020 aan te passen. 
 
Hierin staan alvast twee punten die nu onmiddellijk een impact hebben: de data van de verkiezingsperiode én de vervroeging van de referentieperiode voor de berekening van de tewerkstellingsdrempel van uw werknemers en uw uitzendkrachten. 
 
Datum verkiezingsperiode
De NAR stelt voor dat de sociale verkiezingen plaatsvinden tussen maandag 11 en zondag 24 mei 2020. Hoewel deze data formeel nog in de wet moeten worden bevestigd, kan u zo al nagaan welke datum het best zou passen voor uw onderneming. In functie van de verkiezingsdatum (dag Y) worden immers alle andere data van de verkiezingskalender bepaald.
 
Vervroeging referentieperiode tewerkstellingsdrempel
Bij de vorige verkiezingsedities gold steeds het kalenderjaar voorafgaand aan de sociale verkiezingen als referentieperiode. Deze referentieperiode is cruciaal voor de berekening van de tewerkstellingsdrempel om uit te maken of een onderneming sociale verkiezingen moest organiseren: vanaf 50 werknemers voor het preventiecomité en vanaf 100 werknemers ook voor de ondernemingsraad. Dit zou dus voor de verkiezingen van 2020 neerkomen op het jaar 2019. 
 
Om te vermijden dat een werkgever die flirt met de drempel begin december 2019 de verkiezingsprocedure opstart, terwijl hij pas eind december finaal vaststelt dat hij de drempel toch niet haalt of vice versa, heeft de FOD WASO voorgesteld om de referentieperiode te vervroegen met één kwartaal. De NAR kan zich hierin vinden. Concreet betekent dit dat de referentieperiode zou lopen vanaf 1 oktober 2018 tot 30 september 2019. 
 
Ook voor de berekening van het aantal uitzendkrachten wordt voorgesteld om de referentieperiode te vervroegen. U zou rekening  moeten houden met het tweede kwartaal van 2019 (tenzij voor uitzendkrachten die tijdelijk een vaste werknemer vervangen wiens arbeidsovereenkomst in haar uitvoering is geschorst).
 
Actiepunt
Houd nu al rekening met het voorstel tot vervroeging van de referentieperiode voor de berekening van het aantal werknemers en uitzendkrachten.Gisteren publiceerde de Nationale Arbeidsraad zijn advies omtrent een aantal voorstellen van de FOD WASO om de wetgeving in verband met de sociale verkiezingen van 2020 aan te passen. 
Gisteren publiceerde de Nationale Arbeidsraad zijn advies omtrent een aantal voorstellen van de FOD WASO om de wetgeving in verband met de sociale verkiezingen van 2020 aan te passen. 
Gisteren publiceerde de Nationale Arbeidsraad zijn advies omtrent een aantal voorstellen van de FOD WASO om de wetgeving in verband met de sociale verkiezingen van 2020 aan te passen. 
 
Hierin staan alvast twee punten die nu onmiddellijk een impact hebben: de data van de verkiezingsperiode én de vervroeging van de referentieperiode voor de berekening van de tewerkstellingsdrempel van uw werknemers en uw uitzendkrachten. 
 
Datum verkiezingsperiode
De NAR stelt voor dat de sociale verkiezingen plaatsvinden tussen maandag 11 en zondag 24 mei 2020. Hoewel deze data formeel nog in de wet moeten worden bevestigd, kan u zo al nagaan welke datum het best zou passen voor uw onderneming. In functie van de verkiezingsdatum (dag Y) worden immers alle andere data van de verkiezingskalender bepaald.
 
Vervroeging referentieperiode tewerkstellingsdrempel
Bij de vorige verkiezingsedities gold steeds het kalenderjaar voorafgaand aan de sociale verkiezingen als referentieperiode. Deze referentieperiode is cruciaal voor de berekening van de tewerkstellingsdrempel om uit te maken of een onderneming sociale verkiezingen moest organiseren: vanaf 50 werknemers voor het preventiecomité en vanaf 100 werknemers ook voor de ondernemingsraad. Dit zou dus voor de verkiezingen van 2020 neerkomen op het jaar 2019. 
 
Om te vermijden dat een werkgever die flirt met de drempel begin december 2019 de verkiezingsprocedure opstart, terwijl hij pas eind december finaal vaststelt dat hij de drempel toch niet haalt of vice versa, heeft de FOD WASO voorgesteld om de referentieperiode te vervroegen met één kwartaal. De NAR kan zich hierin vinden. Concreet betekent dit dat de referentieperiode zou lopen vanaf 1 oktober 2018 tot 30 september 2019
 
Ook voor de berekening van het aantal uitzendkrachten wordt voorgesteld om de referentieperiode te vervroegen. U zou rekening  moeten houden met het tweede kwartaal van 2019 (tenzij voor uitzendkrachten die tijdelijk een vaste werknemer vervangen wiens arbeidsovereenkomst in haar uitvoering is geschorst).
 
Actiepunt
Houd nu al rekening met het voorstel tot vervroeging van de referentieperiode voor de berekening van het aantal werknemers en uitzendkrachten.