NL | FR

Veelgestelde vragen

U VINDT HIERNA TER INFORMATIE NOG ENKELE VRAGEN EN ANTWOORDEN UIT ONZE Q&A INZAKE DE VOORBIJE SOCIALE VERKIEZINGEN VAN 2020.

1  Wie moet sociale verkiezingen organiseren?

2  Wat is de referteperiode om de gemiddelde tewerkstelling te berekenen?

3  Moet de werkgever een register voor de uitzendkrachten bijhouden?

4  Begrip onderneming - hoe wordt dit bepaald?

5  Wat zijn de criteria om een TBE af te bakenen?

6  Hoe moet u de economische en sociale criteria in de praktijk toepassen?

7  Is de TBE altijd identiek voor het CPBW en voor de OR?

8  Hoe kunnen juridische entiteiten worden samengevoegd? Wettelijk vermoeden

9  Kan ik als werkgever het wettelijk vermoeden weerleggen?

10  Hoe kan ik in enkele zinnen de procedure begrijpen?

11  Wanneer wordt een beslissing genomen over de TBE?

12  Wat zijn de data van de sociale verkiezingen in 2020?

13  Welke informatie moet u opnemen in de mededeling op dag X?

14  Wanneer en door wie kunnen de kandidatenlijsten worden ingediend?

15  Hoe wordt het aantal mandaten vastgesteld?

16  Wie is beschermd tegen ontslag in het kader van de sociale verkiezingen?

17  Wanneer begint de bijzondere ontslagbescherming te lopen?

18  Wanneer is er een specifieke vertegenwoordiging voorzien voor jeugdige werknemers?

19  Wat zijn de voorwaarden voor een stemming per brief?

20  Is elektronisch stemmen mogelijk?

21  Volgens welke uurregeling moet het stembureau open blijven?

22  Wie mag stemmen?

23  Wie mag kandidaat zijn?

24  Hebben uitzendkrachten stemrecht bij de gebruiker?

25  Kan een kandidatuur betwist worden?