NL | FR

De gevolgen van Corona op uw sociale verkiezingsprocedure

2020-03-24

 

De coronacrisis dreigt ook het vlot verloop van de sociale verkiezingsprocedure in het gedrang te brengen. De sociale partners hebben daarom op nationaal vlak een akkoord bereikt om de verkiezingsprocedures op te schorten. 
 
Hoewel de details en de gevolgen van de opschorting nog bij wet geregeld moeten worden, mag u volgens de FOD WASO de verkiezingsprocedure vanaf dag X+36 ‘bevriezen’. Wanneer u de procedure zal moeten hervatten, moet nog bevestigd worden.
 
Wat betekent dit voor u ?
 
  • Alle stappen van de procedurekalender worden vanaf dag X+36 voorlopig uitgesteld tot vermoedelijk na de zomer van 2020. Bijgevolg moet u bijvoorbeeld nog niet overgaan tot het aanplakken van de kandidatenlijsten, de samenstelling van de stembureaus, het opmaken of overhandigen van de oproepingsbrieven, het sluiten van een akkoord over de stemming per brief, het ‘opkuisen’ van de kiezerslijsten. 
  • Ook de termijnen om een procedure voor de arbeidsrechtbank op te starten, worden opgeschort (bijvoorbeeld om de kandidatenlijst te betwisten omdat de verkiesbaarheidsvoorwaarden niet zijn nageleefd of omdat er sprake zou zijn van een abusieve kandidatuur). 
  • Enkel wanneer u geen enkele kandidatenlijst (en dit voor geen enkele personeelscategorie) heeft ontvangen, mag u de verkiezingsprocedure volledig stopzetten en de formaliteiten hiervoor al volledig vervullen (aanplakking van het bericht inzake de stopzetting en upload op de webapplicatie van de FOD WASO).
  • Als u minstens één kandidatenlijst heeft ontvangen (zelfs wanneer er slechts één kandidaat is), moet u de procedure opschorten vanaf dag X+36. Er kunnen immers nog wijzigingen aan de kandidatenlijst aangebracht worden (bv. vervanging van een kandidaat, intrekking van een kandidatuur, …).
  • De werknemers die op de huidige lijsten staan, zullen (althans voorlopig) beschermd zijn. Het is nog afwachten welke regeling uit de bus zal komen omtrent een eventuele ‘verlenging’ van de occulte beschermingsperiode. 
  • De werknemers die op de kandidatenlijsten van 2016 stonden genieten nog de bescherming tot de installatie van de nieuw verkozen organen (najaar 2020).

Actiepunt

 

Hoewel de opschorting van de verkiezingsprocedure nog bij wet bevestigd moet worden, mag u uw verkiezingsprocedure vanaf dag X+36 voorlopig stopzetten. Enkel wanneer er geen enkele kandidatenlijst werd ingediend (en dit voor geen enkele personeelscategorie), mag u de procedure definitief stopzetten. 
 
Wij informeren u zodra de wet er is en zullen hierover ook een webinar organiseren. De datum en uitnodiging volgen nog.