NL | FR

Newsflash

U vindt hierna onze newsflashes over de sociale verkiezingen 2020.

Hoe bepaal je de technische bedrijfseenheid? En hoe tel je of je aan de drempel van 50 of 100 zit? Wat met het aantal mandaten? Claeys & Engels geeft toelichting in de VerkiezingsWijzer 2020

2019-09-23

De volgende sociale verkiezingen vinden plaats tussen 11 en 24 mei 2020. Of u nu als werkgever de eerste keer verkiezingen organiseert dan wel dit een gewoonte is in uw onderneming: de verkiezingen vergen telkens een grondige voorbereiding.

Lees verder...

Stemrecht voor uw uitzendkrachten? Breng ze in kaart vanaf 1 augustus 2019

2019-08-19

De wetgever heeft voor de sociale verkiezingen van 2020 voorzien dat uitzendkrachten stemrecht genieten in uw bedrijf als ze voldoen aan de anciënniteitsvoorwaarden die gelden vanaf 1 augustus 2019. U brengt uw uitzendkrachten dus best vanaf 1 augustus 2019 in kaart.

Lees verder...

Vragen over sociale verkiezingen? Onze nieuwe chatbot antwoordt snel en efficiënt.

2019-06-14

Vandaag lanceert Claeys & Engels een chatbot om uw vragen over de komende sociale verkiezingen te beantwoorden. U vindt onze chatbot op www.socialelections.be.

Lees verder...

Newsflash sociale verkiezingen 2020: Mis geen enkele stap van de procedure via onze website en onze kalender!

2019-05-10

Binnen exact een jaar, namelijk tussen 11 en 24 mei 2020, zullen de volgende sociale verkiezingen plaatsvinden. Onze website socialelections.be bevat veel nuttige informatie met het oog op de voorbereiding hiervan. Bovendien kan u er nu ook uw optimale verkiezingskalender bepalen en downloaden.

Lees verder...

Newsletter sociale verkiezingen 2020: Parlement keurt nieuwe wetgeving goed

2019-05-09

Op de plenaire vergadering van donderdagavond 28 maart 2019 heeft het federaal parlement het wetsvoorstel aangenomen dat tot doel heeft de organisatie van de sociale verkiezingen 2020 te reglementeren en te vereenvoudigen. De nieuwe wet volgt grotendeels het advies dat de NAR eerder had uitgebracht, maar tegelijk worden een aantal belangrijke nieuwigheden toegevoegd, die wij voor u hebben opgesomd in deze newsletter. De nieuwe wet werd vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Wij wensen u veel leesplezier!

Lees verder...

Check-up sociale verkiezingen 2020: Dag X-60 is in aantocht…

2018-12-13

Over exact één jaar start de vierjaarlijkse procedure voor de sociale verkiezingen van uw ondernemingsraad en/of preventiecomité. Deze procedure van 150 dagen start met de zogenaamde “Dag X-60” die zal plaatsvinden in december 2019.

Lees verder...

Sociale verkiezingen 2020: Vervroeging referentieperiode voor de tewerkstellingsdrempel!

2018-11-09

Gisteren publiceerde de Nationale Arbeidsraad zijn advies omtrent een aantal voorstellen van de FOD WASO om de wetgeving in verband met de sociale verkiezingen van 2020 aan te passen. Hierin staan alvast twee punten die nu onmiddellijk een impact hebben: de data van de verkiezingsperiode én de vervroeging van de referentieperiode voor de berekening van de tewerkstellingsdrempel van uw werknemers en uw uitzendkrachten.

Lees verder...