NL | FR

Newsflash

U vindt hierna onze newsflashes over de sociale verkiezingen 2020.

Opschorting van uw sociale verkiezingsprocedure door COVID-19: nu ook wettelijk bevestigd!

2020-04-23

Wij informeerden u reeds eerder dat de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad hadden afgesproken om de sociale verkiezingsprocedure op te schorten naar aanleiding van de COVID-19 pandemie. Deze opschorting is nu ook wettelijk verankerd via een Wet die vandaag werd aangenomen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en eerstdaags gepubliceerd zal worden in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe verkiezingsdata zullen echter pas later vastgelegd worden bij Koninklijk Besluit en zullen afhangen van de evolutie van de pandemie. In de mate van het mogelijke zal men de data van 16 tot 29 november 2020 proberen aan te houden, maar voorlopig is dit onder voorbehoud van een gunstige evolutie van de COVID-19 crisis. Wij informeren u uiteraard zodra het KB er is.

Lees verder...

Uw nieuwe Covid19 sociale verkiezingskalender

2020-03-31

Met de tool die beschikbaar is op onze website http://socialelections.be kan u vanaf nu uw aangepaste kalender voor de sociale verkiezingen raadplegen en downloaden.

Lees verder...

Impact Coronacrisis op uw sociale verkiezingsprocedure : Advies van de Nationale Arbeidsraad

2020-03-26

In onze Newsflash van gisteren berichtten wij u over de opschorting van de sociale verkiezingsprocedure. Intussen hebben de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad op 24 maart 2020 een unaniem advies uitgebracht over de punten die volgens hen wettelijk geregeld moeten worden om de opschorting en de toekomstige hervatting van de procedure in goede banen te leiden. In afwachting van de wettekst dient u de verkiezingsprocedure wel reeds vanaf dag X+36 voorlopig stop te zetten. Wij informeren u zodra de aangepaste wetgeving er is via een nieuwe newsflash en webinar.

Lees verder...

De gevolgen van Corona op uw sociale verkiezingsprocedure

2020-03-24

De sociale partners hebben op nationaal vlak een akkoord bereikt om de sociale verkiezingsprocedure op te schorten. De details van de opschorting en de gevolgen hiervan moeten nog bij wet geregeld worden. In afwachting hiervan mag u volgens de FOD WASO de verkiezingsprocedure wel reeds vanaf dag X+36 voorlopig stopzetten. Wij informeren u zodra de wet er is via een nieuwe newsflash en webinar.

Lees verder...

Sociale verkiezingen 2020 - Dag X+35: de kandidatenlijsten komen eraan…!

2020-03-09

Au plus tard au jour X+35 (entre le 17 et le 30 mars 2020 en fonction de la date de vos élections), les listes de candidats doivent être introduites. Ces listes doivent être affichées par l'employeur au plus tard au jour X+40. L’employeur peut introduire un recours devant le tribunal du travail contre une liste soit jusqu'au jour X+52, soit jusqu'au jour X+61.

Lees verder...

Sociale verkiezingen 2020 - Dag X-30 (start tussen 12 en 25 januari 2020)

2020-01-06

De ontslagbescherming toegekend aan werknemers die zich kandidaat stellen bij de sociale verkiezingen, start tussen 12 en 25 januari 2020, in functie van dag Y.

Lees verder...

Sociale verkiezingen 2020 - Dag X-35 (tussen 7 en 20 januari 2020)

2019-12-30

Ten laatste op dag X-35 moet de werkgever een aantal beslissingen meedelen. Deze kunnen ten laatste op dag X-28 betwist worden via een beroep voor de arbeidsrechtbank.

Lees verder...

Sociale verkiezingen 2020 : Start van de procedure op dag X-60

2019-12-05

Ten laatste op dag X-60 (die valt in de periode die loopt van 13 tot en met 26 december 2019) moet u als werkgever starten met de procedure voor de sociale verkiezingen door bepaalde informatie mee te delen.

Lees verder...

Sociale verkiezingen 2020 - Mis geen enkele procedurestap via uw elektronische agenda

2019-11-13

Claeys & Engels biedt u de mogelijkheid om in uw agenda een goed overzicht te houden van de verschillende stappen in de procedure in functie van de datum van de sociale verkiezingen in uw onderneming.

Lees verder...

Sociale verkiezingen 2020 - De webapplicatie van de FOD Werkgelegenheid en de e-Box: is uw onderneming al geregistreerd?

2019-11-05

De FOD Werkgelegenheid zal opnieuw voor de ondernemingen een webapplicatie ter beschikking stellen voor de organisatie van de sociale verkiezingen van 2020. Deze applicatie kan voortaan ook gebruikt worden door de vakorganisaties. Voor de sociale verkiezingen van 2020 zijn de mogelijkheden tot kennisgeving via de applicatie uitgebreid. De FOD Werkgelegenheid zal met de ondernemingen communiceren via de e-Box van de sociale zekerheid.

Lees verder...

Hoe bepaal je de technische bedrijfseenheid? En hoe tel je of je aan de drempel van 50 of 100 zit? Wat met het aantal mandaten? Claeys & Engels geeft toelichting in de VerkiezingsWijzer 2020

2019-09-23

De volgende sociale verkiezingen vinden plaats tussen 11 en 24 mei 2020. Of u nu als werkgever de eerste keer verkiezingen organiseert dan wel dit een gewoonte is in uw onderneming: de verkiezingen vergen telkens een grondige voorbereiding.

Lees verder...

Stemrecht voor uw uitzendkrachten? Breng ze in kaart vanaf 1 augustus 2019

2019-08-19

De wetgever heeft voor de sociale verkiezingen van 2020 voorzien dat uitzendkrachten stemrecht genieten in uw bedrijf als ze voldoen aan de anciënniteitsvoorwaarden die gelden vanaf 1 augustus 2019. U brengt uw uitzendkrachten dus best vanaf 1 augustus 2019 in kaart.

Lees verder...

Vragen over sociale verkiezingen? Onze nieuwe chatbot antwoordt snel en efficiënt.

2019-06-14

Vandaag lanceert Claeys & Engels een chatbot om uw vragen over de komende sociale verkiezingen te beantwoorden. U vindt onze chatbot op www.socialelections.be.

Lees verder...

Newsflash sociale verkiezingen 2020: Mis geen enkele stap van de procedure via onze website en onze kalender!

2019-05-10

Binnen exact een jaar, namelijk tussen 11 en 24 mei 2020, zullen de volgende sociale verkiezingen plaatsvinden. Onze website socialelections.be bevat veel nuttige informatie met het oog op de voorbereiding hiervan. Bovendien kan u er nu ook uw optimale verkiezingskalender bepalen en downloaden.

Lees verder...

Newsletter sociale verkiezingen 2020: Parlement keurt nieuwe wetgeving goed

2019-05-09

Op de plenaire vergadering van donderdagavond 28 maart 2019 heeft het federaal parlement het wetsvoorstel aangenomen dat tot doel heeft de organisatie van de sociale verkiezingen 2020 te reglementeren en te vereenvoudigen. De nieuwe wet volgt grotendeels het advies dat de NAR eerder had uitgebracht, maar tegelijk worden een aantal belangrijke nieuwigheden toegevoegd, die wij voor u hebben opgesomd in deze newsletter. De nieuwe wet werd vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Wij wensen u veel leesplezier!

Lees verder...

Check-up sociale verkiezingen 2020: Dag X-60 is in aantocht…

2018-12-13

Over exact één jaar start de vierjaarlijkse procedure voor de sociale verkiezingen van uw ondernemingsraad en/of preventiecomité. Deze procedure van 150 dagen start met de zogenaamde “Dag X-60” die zal plaatsvinden in december 2019.

Lees verder...

Sociale verkiezingen 2020: Vervroeging referentieperiode voor de tewerkstellingsdrempel!

2018-11-09

Gisteren publiceerde de Nationale Arbeidsraad zijn advies omtrent een aantal voorstellen van de FOD WASO om de wetgeving in verband met de sociale verkiezingen van 2020 aan te passen. Hierin staan alvast twee punten die nu onmiddellijk een impact hebben: de data van de verkiezingsperiode én de vervroeging van de referentieperiode voor de berekening van de tewerkstellingsdrempel van uw werknemers en uw uitzendkrachten.

Lees verder...