NL | FR

Veelgestelde vragen

We kunnen deze Q&A aanvullen naargelang de fase waarin de sociale verkiezingen zich bevinden. Breng ons regelmatig een bezoek!

1  Wie moet sociale verkiezingen organiseren?

2  Begrip onderneming - hoe wordt dit bepaald?

3  Wat zijn de criteria om een TBE af te bakenen?

4  Praktisch - hoe moet u de economische en sociale criteria in de praktijk toepassen?

5  Is de TBE altijd identiek voor het CPBW en voor de OR?

6  Hoe kunnen juridische entiteiten worden samengevoegd? Wettelijk vermoeden

7  Kan ik als werkgever het wettelijk vermoeden weerleggen?

8  Hoe kan ik in enkele zinnen de procedure begrijpen?

9  Wanneer wordt een beslissing genomen over de TBE?

10  Wat zijn de data van de sociale verkiezingen in 2020?

11  Wanneer is een opschorting van oprichting of vernieuwing van de ondernemingsraad / het CPBW mogelijk?

12  Welke informatie op te nemen in de mededeling op dag X?

13  Wanneer en door wie kunnen de kandidatenlijsten worden ingediend?

14  Hoe wordt het aantal mandaten vastgesteld?

15  Wie kan er kandidaat zijn?

16  Wie is beschermd tegen ontslag in het kader van de sociale verkiezingen?

17  Wanneer begint de bijzondere ontslagbescherming te lopen?

18  Wanneer is er een specifieke vertegenwoordiging voorzien voor jeugdige werknemers?

19  Wat zijn de voorwaarden voor een stemming per brief?

20  Is elektronisch stemmen mogelijk?

21  Volgens welke uurregeling moet het stembureau open blijven?

22  Wie kan er stemmen?

23  Kan een kandidatuur betwist worden?